Bekijk alle thema's

AbelTalent biedt dé capaciteitsoplossing op het gebied van:
data op orde.

Data op orde logo

Meer weten over de mogelijkheden van data op orde? 

Data op orde

Het belang van data op orde wordt steeds groter, om de simpele reden dat voor het uitvoeren van alle taken binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving steeds meer informatie-gestuurd wordt gewerkt. Dat zien we in de volgende zaken:

 • Er wordt steeds meer data verzameld die goed gestructureerd moet worden;
 • Er wordt meer data gevisualiseerd  op kaarten die goed gekoppeld moet worden aan geografie;
 • Taken worden steeds meer uitgevoerd door slimme computersystemen. Hiervoor moet data 100% kloppend zijn.
 • Ieder wisselt onderling steeds meer data uit, waardoor een gemeenschappelijk betekenis van data-elementen essentieel is;

Met de komst van de Omgevingswet zal de uitwisseling van informatie sterk toenemen en hierdoor wordt het belang van complete en kwalitatief optimale databronnen alleen maar groter.

Wat kan AbelTalent betekenen bij het op orde brengen van data?

Dataprojecten vormen de rode draad door de dienstverlening van AbelTalent. Wij hebben een flinke dosis aan ervaring op het gebied van data op orde. Deze ervaring bieden we aan bedrijven, door middel van het bieden van capaciteit. Dat kan op twee manieren: door het inrichten en uitvoeren van projecten en door de inzet van onze talenten op locatie aangestuurd door onze opdrachtgever.

Op welke manieren kan AbelTalent data op orde brengen?

 • Digitaliseren van analoge data;
 • Het verzamelen, beheren, bewerken en beoordelen van data;
 • Advisering over data uitwisseling met bijbehorende werkprocessen en protocollen;
 • Het visualiseren en presenteren van data.

Lees hier over de ervaringen van onze opdrachtgevers. 

Wij ondersteunen op de volgende terreinen

 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO). Sinds 1 januari 2018 is de Wet op de Basisregistratie Ondergrond van kracht. Hiermee heeft elk bestuursorgaan de wettelijke verplichting de hen bekende gegevens over de ondergrond aan te leveren aan een landelijke voorziening.
 • Warme overdracht. Met de verdergaande decentralisatie van bodemtaken zijn provincies verplicht om alle bodemgegevens over te dragen aan gemeenten, of aan omgevingsdiensten als gemeenten die taak daar hebben neergelegd.
 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dienen gemeenten een DSO te hebben ingericht. Onderdeel daarvan zijn diverse databronnen die bij een melding of een vergunningaanvraag zullen worden geraadpleegd.
  Voor de implementatie van de Omgevingswet stelt het rijk een landelijke voorziening beschikbaar, het Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorziening (DSO–LV). Gemeenten moeten aansluiten op het DSO-LV, hierbij kan AbelTalent ondersteunen. Ook moeten zij een omgevingsvisie en -plan maken met juridische teksten, annotaties, werkingsgebieden en toepasbare regels. AbelTalent ondersteunt bij het opstellen van deze toepasbare regels.
 • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Vanaf 1 maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatie-projecten en -saneringsprojecten in het LAVS verplicht. Voor gemeenten een tijdrovende bezigheid omdat het bijbehorende informatiesysteem ingewikkeld is en de meldingen onregelmatig, waardoor er geen routine van invoeren kan ontstaan. Asbest is daarom onderdeel geworden van de projecten die wij onder onze hoede hebben, onder andere bij gemeenten en omgevingsdiensten. Als dat is gebeurd kunnen wij het LAVS voor ze beheren. Zoals bijvoorbeeld het bijhouden van meldingen en wijzigingen. Daarnaast ondersteunen wij ingenieursbureaus bij het doen van asbestinventarisaties (vooronderzoeken).

Onze medewerkers

 

1

Projectleider 

Deze projectleider werkt al enige tijd intern bij AbelTalent. Eerst als projectmedewerker, waar hij veel heeft geleerd over het vak. Sinds kort is hij werkzaam als projectleider waarin hij meerdere projecten op het gebied van data op orde begeleid met zijn expertise. 

Dit AbelTalent kan ingezet worden op diverse projecten.

2

Junior Adviseur

Dit AbelTalent blinkt uit in projecten gericht op data op orde.
In een van zijn onderzoeken heeft hij zich bezig gehouden met genetische populaties. Hierbij heeft hij advies gegeven meer populaties uit te gaan wisselen voor genetische diversiteit. Hierbij heeft hij gewerkt met programma's zoals R en ArcGIS.

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier om meer informatie te ontvangen over deze kandidaat. 

3

Projectmedewerker

Dit AbelTalent heeft in zowel zijn opleiding als intern bij AbelTalent veel ervaring opgedaan met data.

Zijn kracht ligt bij projectmatig werken en toegepast onderzoek doen. Hij beschikt over een vooruitstrevende visie, vastberadenheid en doorzettingsvermogen.

Dit AbelTalent kan op projecten worden ingezet maar kan ook voor u op locatie aan de slag gaan. Klik hier voor meer informatie over deze kandidaat. 

 

De systemen die wij gebruiken

clock-1
repeat-1
settings-1
list

GIS

 • ArcGIS
 • Mapinfo
 • QGis
 • Dataconversies
 • Infrakit

BIS

 • Squit iBis
 • PowerForms
 • Nazca Bodem
 • Key2Bodem
 • PowerBrowser

Archiefsystemen

 • Verseon
 • Corsa
 • Key2Documenten
 • Document Management Systeem (DMS)

Systems Engineering

 • RelaticsVTH-Systemen

 • Squit 20/20
 • OpenWave

Zaaksystemen

 • Squit XO
 • Mozard Suite
 • Decos JOIN

 

De profielen van onze medewerkers

De kandidaten die wij leveren voor capaciteit voldoen aan het volgende profiel: 

In Nederland wordt naast gegevens uit nieuwe onderzoeken in steeds toenemende mate gebruik gemaakt van bestaande geo-informatie. Geo-informatie moet actueel, betrouwbaar en eenvoudig toepasbaar zijn en moet daarnaast voldoen aan wettelijke voorschriften en verplichtingen. Het gebruik en beheer ervan vraagt daarom om een goede datahuishouding en slimme (werk)processen.

Als datamedewerker ga je voor uiteenlopende organisaties, zoals RUD’s/omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen data digitaliseren, beheren en presenteren. Denk dan aan het digitaliseren en beheren van openbare ruimte en omgevingsdata (zoals bodem, water, archeologie, asbest, infra). Je werkt hiervoor met diverse protocollen en applicaties, deels in eigen beheer of open source, deels van onze opdrachtgevers.

Werkzaamheden

 • Invoeren van data.
 • Controleren, corrigeren, aanvullen en verrijken van data.
 • Adviseren van klanten over de toepassingsmogelijkheden van hun data eventueel in combinatie met open source data.
 • Adviseren van klanten over data uitwisseling.
 • Het visualiseren van data (vervaardigen kaarten)
 • Het op een eenvoudige en inzichtelijk manier presenteren van data (bijv. met infographics en interactieve rapporten)

Wat verwachten we van je?

 • Je hebt een academische of hbo-opleiding afgerond binnen het domein van de fysieke leefomgeving (aardwetenschappen, biologie, environmental studies etc.), bij voorkeur met een  herkenbaar onderdeel GIS-ICT (bijv. minor).
 • Je hebt een goede algemene ICT-kennis.
 • Je hebt bij voorkeur (enige) ervaring met bekende GIS-tools en -technieken, zoals ArcGIS, MapInfo, QGis, FME, dataconversies, spatial databases.
 • Je hebt oog voor detail en je werkt secuur.
 • Je toont initiatief: je denkt mee én vooruit.
 • Je bent leergierig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je bent klantgericht.
 • Je bent analytisch.